Historia Magdaleny

Nazywam się Magdalena, mam 33 lata. W grudniu 2012 r. zostałam przyjęta do Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie na Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii, gdzie zdiagnozowano u mnie ostre zapalenie wątroby (w tym marskość wątroby) na tle autoimmunologicznym.

Na podstawie postawionej diagnozy podjęto leczenie farmakologiczne oraz ustalono ostrą dietę bezsolną i bezsodową. Obecnie jestem osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy. Przebywam na utrzymaniu rodziców, mających niskie emerytury. Dlatego też postanowiłam zwrócić się do Państwa o pomoc.


MOŻESZ POMÓC


przekazując darowiznę na konto:

Fundacja "Gwiazda Nadziei"
ul. H. Dąbrowskiego 22; 40-032 Katowice


32 1940 1076 3045 2145 0003 0000
- z dopiskiem: dla Magdaleny Kalinowskiej
lub
przekazując 1,5% podatku dochodowego dopisując: dla Magdaleny Kalinowskiej

KRS Fundacji "Gwiazda Nadziei": 0000298237


Dla przelewów z zagranicy:
Kod IBAN: PL 32 1940 1076 3045 2145 0003 0000
Kod SWIFT: AGRIPLPR

Adres głównej siedziby banku:
Credit Agricole Polska S.A.
ul. Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław