Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Historia choroby Kasi

Kasia choruje od 1-go roku życia, co przyczyniło się do opóźnienia w jej rozwoju fizycznym i intelektualnym. Od 1987-1990 r. pobierała nauczanie indywidualnie ze względu na częste pobyty w szpitalach w związku z jej stanem zdrowia i brakiem odporności na różnego typu infekcje. Od 1998 r. posiada orzeczenie psychologiczne o niedorozwoju w stopniu lekkim, a od 1997 r. orzeczenie Powiatowego Zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności o upośledzeniu w stopniu umiarkowanym. Edukację szkolną zakończyła w Zasadniczej Szkole Specjalnej uzyskując w 2001 r. zawód introligatora. Jest niezdolna do podjęcia pracy i obecnie uczestniczy w warsztatach terapii zajęciowej i to przyczynia się do poprawy jej stanu psychicznego i fizycznego. Czuje się potrzebna i niewyobcowana żyjąc w wspólnocie osób o podobnych problemach zdrowotnych i egzystencjalnych.
Pierwszy pobyt w szpitalu z powodu choroby miał miejsce w 1982 r. Przyczyną była anemia żelazowa, która ograniczyła jej rozwój fizyczny i intelektualny. Od 1987 r.
przebywała w szpitalu z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej, przechodząc radioterapię i chemioterapię. Leczenie zostało zakończone w 1989 r. i obecnie jest w stanie remisji choroby, potocznie mówiąc "uśpienia" choroby. Nie wyklucza to nawrotu białaczki z powodu innych stanów chorobowych, a każdy taki stan jest zagrożeniem. W 1996 r. przebywa w szpitalu z powodu ostrego zapalenia ucha prawego. W 1998 r. przechodzi w szpitalu operację usunięcia perlaka-nowotworu z ucha lewego. Od 1999-2000 r. przebywa w szpitalu onkologicznym w Gliwicach z powodu ujawnienia się guza nowotworowego w noso-gardle. Przebyła ponownie radioterapię i jako jeden z pierwszych pacjentów brachyterapię ze względu na umiejscowienie guza i niemożność jego operacyjnego usunięcia. W 2004 r. przebywa w szpitalu z powodu polipa szyjki macicy, który został usunięty operacyjnie. W 2007 r.
usunięto guza z prawej skroni. W 2009-2010 r. przebywa w szpitalu z powodu ujawnienia się wirusa WZW typu B i stwierdzono obecność wirusa typu C. Wirusami WZW B i WZW C zestala zarażona w czasie pobytu w szpitalu przy leczeniu białaczki. Z powodu chorób uszu Kasia ma niedosłuch ucha lewego i prawego.
Używa aparatów słuchowych. Obecnie ze względu na bardzo duże namnożenie się wirusa WZW typu B, którego organizm Kasi nie potrafi samodzielnie zwalczyć jest zakwalifikowana do leczenia specjalistycznego ale musi oczekiwać w kolejce z terminem 2-letnim. Tak długi okres oczekiwania ze względu na możliwe skutki niepodjęcia leczenia mogą zakończyć się śmiertelnie ze względu na chorobę wątroby jak i możliwości nawrotu białaczki .
Obecnie istnieją leki najnowszej generacji, które są skuteczne i nie powodują uodporniania się wirusa i powstawania mutacji. Ze względu na ich cenę NFZ uzależnia refundację leku od spełnienia szeregu warunków zdrowotnych, z których jednego Kasia nie spełnia. Jednak biorąc pod uwagę jej historię chorobową od 1- szego roku życia nie związaną z chorobą wątroby i zagrożenie jej życia takie leczenie jest niezbędne od zaraz. Koszt miesięcznego leczenia to kwota około 3000 zł na miesiąc w cyklu 48 - tygodniowym w pierwszym etapie leczenia. Takiego kosztu Kasia nie jest w stanie ponieść osobiście bo nie pracuje i nie może podjąć pracy. Jej rodzice, którzy ją utrzymują też nie są w stanie ponieść tak wysokiego kosztu, tym bardziej, że okres podawania preparatu odbywa się w kilku etapach, każdorazowo 48 tygodniowych, a dotychczasowe leczenie pochłonęło znaczną ilość środków finansowych.

Podana powyżej historia chorób i uwarunkowania finansowe wymuszają podjęcie próby zwrócenia się o pomoc w uzyskaniu środków na podjęcie natychmiastowego ratowania zdrowia i życia Kasi. Jednym ze sposobów pozyskania środków jest zwrócenie się do fundacji “GWIAZDA NADZIEI “ gdzie ludzie dobrej woli mogliby wspomóc 1% odpisu z podatku od osób fizycznych lub prawnych na rzecz kosztów leczenia Kasi.

Pomaganie jest proste:
1. Oblicz zobowiązanie podatkowe wraz z odliczeniem 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego
2. W rubryce “nazwa OPP” wpisz: Fundacja “Gwiazda Nadziei”
3. W rubryce “nr KRS” wpisz: 0000298237
4. W rubryce “inne informacje” wpisz: dla Kasi


MOŻESZ POMÓC


przekazując darowiznę na konto:

Fundacja "Gwiazda Nadziei"
ul. H. Dąbrowskiego 22; 40-032 Katowice


32 1940 1076 3045 2145 0003 0000
- z dopiskiem: dla Kasi
lub
przekazując 1% podatku dochodowego dopisując: dla Kasi

KRS Fundacji "Gwiazda Nadziei": 0000298237


Dla przelewów z zagranicy:
Kod IBAN: PL 32 1940 1076 3045 2145 0003 0000
Kod SWIFT: AGRIPLPR

Adres głównej siedziby banku:
Credit Agricole Polska S.A.
ul. Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław