PODSUMOWANIE AKTYWNOŚCI MEDIALNYCH

Image

Dzięki naszym działaniom zaplanowanym na Światowy Dzień WZW, wygenerowaliśmy zasięg informacyjny na poziomie 1 744 459, co stanowi 30% poprawę w stosunku do ubiegłorocznego zasięgu na poziomie 1 332 453.

O kampanii realizowanej przez Fundację Gwiazda Nadziei wspomniano w ponad 973 różnych tytułach radiowych i telewizyjnych, prasie tradycyjnej i mediach społecznościowych.


Sponsor obchodów Światowego Dnia Wirusowego Zapalenia Wątroby 2023
Image