Razem z EcoSerce dla pacjentów
Gwiazda Nadziei występuje razem ze Stowarzyszeniem  Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce.
Hipercholesterolemia to przewlekłe zaburzenie gospodarki lipidowej organizmu charakteryzujące się podwyższonympoziomem cholesterolu we krwi. Głównymi krążącymi lipidami w organizmie człowieka są cholesterol, trójglicerydy (triacyloglicerole) i fosfolipidy. Cholesterol jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu, bierze udział m.in. w syntezie hormonów. Około 80% cholesterolu wytwarzane jest w organizmie, reszta pochodzi z pożywienia. Częstość występowania hipercholesterolemii wzrasta wraz z wiekiem. Hipercholesterolemia nie daje żadnych objawów.  
Hipercholesterolemia zwiększa ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych: choroby wieńcowej, zawału serca, udaru mózgu oraz nawet zgonu.
Zdiagnozować ją pozwalają badania laboratoryjne z krwi (lipidogram), które oceniają stężenie trójglicerydów (TG), cholesterolu całkowitego (TC) oraz jego frakcji LDL i HDL.
 
Po naszej interwencji w Śląskim Oddziale NFZ pacjenci z hipercholesterolemią będą mieli lepszy dostęp dostęp do leczenia. Śląski OW NFZ poinformował nas, że planuje w III kwartale br. przeprowadzić postępowanie konkursowe na realizację świadczeń w ww. zakresie. Ogłoszenie dodatkowego postępowania ma na celu zwiększenie dostępność do danego świadczenia gwarantowanego na terenie województwa śląskiego. 
 
Dziękujemy Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Pacjentów "EcoSerce) które razem z nami zabiegało o zwiększenie dostępności leczenia dla pacjentów, oraz Śląskiemu Oddziałowi NFZ które wykazało się podejściem racjonalnym i propacjentckim.