Wirusy zapalenia wątroby typu B (HBV) i typu C (HCV) są głównym czynnikiem rozwoju raka wątrobowokomórkowego (HCC). Obecne w organizmie, przez wiele lat mogą wywołać marskość wątroby a na jej podłożu rozwinąć nowotwór. Swoją historią podzieliła się z nami Pani Marlena, aby szerzyć wiedzę nt. raka wątrobowokomórkowego oraz prowadzących do jego rozwoju zakażeń wirusowych i ich profilaktyki.
Film z Panią Marleną dostępny jest już na stronie internetowej kampanii: https://przelamaccisze.pl/historie/