Szanowny  czytelniku
 
Przekazujemy Ci raport pt. „Leczenie raka wątrobowokomórkowego. Praktyka. Trudności. Nadzieje" – publikację, która powstała z inicjatywy fundacji „Gwiazda Nadziei" we współpracy z Modern Healthcare Institute,
a jej autorami są kluczowi eksperci z dziedziny onkologii, gastroenterologii, hepatologii i systemu ochrony zdrowia w Polsce. Celem raportu jest zaadresowanie od dawna niezaspokojonych potrzeb klinicznych pacjentów zmagających się z rakiem wątrobowokomórkowym,
a także odczarowanie krążących w społeczeństwie mitów nt. tej choroby.
 
Niniejszy raport opisuje epidemiologię, profilaktykę, przyczyny powstawania i czynniki ryzyka HCC, a także jego diagnostykę, ścieżkę terapeutyczną pacjenta i metody leczenia. Analiza dokonana przez ekspertów – prof. dr. hab. n. med. Macieja Krzakowskiego, prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Zieniewicza, dr. hab. n. med. Ewę Janczewską, dr. n. med. Leszka Kraja i Izabelę Obarską – pokazuje, że sytuacja pacjenta w polskim systemie ochrony zdrowia nie sprzyja wczesnemu rozpoznaniu oraz właściwemu leczeniu raka wątrobowokomórkowego.
 
HCC wykrywane jest najczęściej przypadkowo, w późnym stadium rozwoju. Następnie pacjenci z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym leczeni są w Polsce niezgodnie z aktualnymi europejskimi i światowymi standardami medycznymi, otrzymując mniej skuteczny lek starszej generacji, a część z nich nadal nie ma dostępu do żadnej aktywnej terapii. W minionym roku dokonał się przełom w leczeniu chorych z rakiem wątrobowokomórkowym w stopniu C zaawansowania według skali BCLC, na który czekaliśmy aż 12 lat. W ślad za nim podążyły wytyczne Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO), uwzględniając nową immunoterapię jako standard leczenia w pierwszej linii.
 
Według autorów raportu wskazane byłoby podjęcie pilnych i efektywnych działań na rzecz skuteczniejszego wykrywania chorób wątroby w Polsce, opracowania programu wczesnego wykrywania HCC, a także co jest kluczowe z perspektywy pacjenta poprawy dostępu polskich chorych do nowoczesnych, bardziej efektywnych terapii onkologicznych. Duża część pacjentów z HCC przez dziesiątki lat żyła w nieświadomości zakażenia wywołującymi raka wątrobowokomórkowego wirusami HBV lub HCV. Do większości tych zakażeń doszło w wyniku drobnych zabiegów medycznych w placówkach medycznych lub podczas oddawania krwi.
Image
Wierzymy, że wnioski zawarte w załączonym raporcie pt. „Leczenie raka wątrobowokomórkowego. Praktyka. Trudności. Nadzieje" skłonią decydentów do analizy sytuacji chorych na HCC i podjęcia niezwłocznych działań na rzecz jej poprawy. Pacjenci z rakiem wątrobowokomórkowym zasługują na taką samą opiekę
i troskę ze strony sytemu jak pozostali pacjenci onkologiczni.
Chodzi przecież o ludzkie życie.
 
Z wyrazami szacunku,
Barbara Pepke
Prezes Fundacji „Gwiazda Nadziei"