Edukację w szkołach w partnerstwie z Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi Fundacja Gwiazda Nadziei realizuje nieprzerwanie od dziesięciu lat. Wysoki poziom merytoryczny programów, które Fundacja aktualnie prowadzi, tj. z zakresu profilaktyki WZW i czerniaka skóry,  zapewnia współpraca w ekspertami medycznymi z Akademii Czerniaka oraz Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. 

Programy edukacyjne „Podstępne WZW” oraz „Znamię! Znam je?” aktualnie realizowane są przez Fundację Gwiazda Nadziei w dwunastu województwach, przez 1500 koordynatorów z terenu całego kraju. Z powodu ograniczeń wywołanych pandemią, Fundacja stworzyła dla nich platformę edukacyjną, na której znalazły się wykłady ekspertów medycznych przeznaczone dla koordynatorów obu programów oraz wszystkie materiały, niezbędne do przeprowadzenia lekcji z uczniami w formie zdalnej.


Program „Podstępne WZW” ma za zadnie  zwiększenie świadomości na temat: wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C, uświadomienie ryzyka zakażenia wirusami HAV,HBV i HCV oraz zagrożeń wynikających z zakażenia, pobudzenie do refleksji nad akceptacją osób już zakażonych.  

Realizacja programu edukacyjnego "Podstępne WZW" możliwa jest dzięki wsparciu partnerów:


           
Każdego roku w Polsce onkolodzy odnotowują 2 500 – 3 000 przypadków nowych zachorowań na czerniaki. Niestety blisko 40% chorych umiera z powodu tego nowotworu, gdyż zbyt późno trafia do lekarzy. Tymczasem wcześnie wykryty czerniak jest bardzo łatwo uleczalny. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać m.in. w zmianie stylu życia jaka nastąpiła w ostatnich kilku dziesięcioleciach – większa popularyzacja solariów i moda na opaloną skórę. W ciągu ostatnich dwudziestu lat zapadalność na czerniaka w Polsce wzrosła do 300%. Przyczyną jest wciąż niska świadomość społeczna w zakresie profilaktyki i czynników ryzyka.

Program „Znamię! Znam je?” obejmuje realizację lekcji o czerniaku, w trakcie której uczeń dowiaduje się jak oglądać swoje ciało i kontrolować niepokojące znamiona skórne, dlaczego tak ważne jest używanie kremów z wysokimi filtrami UVA i UVB na wakacjach, noszenie okularów przeciwsłonecznych oraz, że odbyta raz w roku profilaktyczna, rutynowa wizyta w gabinecie lekarza dermatologa, powinna wejść w nawyk. Program „Znamię! Znam je?” odbywa się dzięki wsparciu partnerów: