Kolejne, siódme województwo przystąpiło do realizacji naszych programów edukacyjnych Podstępne WZW oraz Znamię! Znam je?

27 marca w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja dla nauczycieli -przyszłych koordynatorów naszych programów edukacyjnych z 70 szkół oraz pracowników pionu profilaktyki zdrowotnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie Lubelskim. Wydarzenie objął swoim honorowym Patronatem Wojewoda Lubelski. Łącznie w konferencji uczestniczyło 160 osób.

Dzięki współpracy WSSE w Lublinie z Fundacją Gwiazda Nadziei jeszcze w tym roku szkolnym 10 tys. uczniów województwa lubelskiego weźmie udział w lekcjach o profilaktyce czarniaka oraz w lekcjach o  WZW. Wszyscy uczniowie otrzymają ulotkę o tym jak rozpoznać czerniaka i jak się przed nim uchronić oraz zakładkę do książki informującą, o drogach szerzenia się wirusów zapalenia wątroby, zaś w klasach zawisną plansze edukacyjne z obu programów.

Prelegenci konferencji:

  • Robert Gmitruczuk - Wicewojewoda Lubelski
  • Irmina Nikiel - Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie
  • Magdalena Smolińska-Kornas - Kierownik Działu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
  • Alicja Sieg- st. asystent Działu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Lublinie
  • dr n. med. Sławomir Kiciak - Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • dr n. med. Joanna Bartosińska - Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie
  • dr n. med. Andrzej Kurylcio - Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Barbara Pepke - Prezes Fundacji Gwiazda Nadziei

Polecamy linki:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

FB - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie


warsztaty