Fundacja Gwiazda Nadziei po raz kolejny wspierała organizację Międzynarodowej Konferencji "BĄDŹ ZDRÓW", która już po raz piąty odbyła się w Hucisku na Jurze Krakowsko Częstochowskiej.

Na zaproszenie Fundacji wykład na temat zastosowania elastografii w diagnozowaniu wątroby wygłosiła Doktor Ewa Janczewska.

W trakcie konferencji Fundacja zorganizowała punkt testowania w kierunku zakażenia wirusem HCV oraz badanie urządzeniem fibroscan (pozwalające stwierdzić stopień zwłóknienia i stłuszczenia wątroby).

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek i Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz.

Patronat naukowy: JM Rektor SUM Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.

Patronat medialny: Prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski Redaktor Naczelny Wydawnictw PTH.

Międzynarodowa Konferencja
Międzynarodowa Konferencja "BĄDŹ ZDRÓW"
Międzynarodowa Konferencja
Międzynarodowa Konferencja "BĄDŹ ZDRÓW"
Międzynarodowa Konferencja
Międzynarodowa Konferencja "BĄDŹ ZDRÓW"
Międzynarodowa Konferencja
Międzynarodowa Konferencja "BĄDŹ ZDRÓW"
Międzynarodowa Konferencja
Międzynarodowa Konferencja "BĄDŹ ZDRÓW"
Międzynarodowa Konferencja
Międzynarodowa Konferencja "BĄDŹ ZDRÓW"
Międzynarodowa Konferencja
Międzynarodowa Konferencja "BĄDŹ ZDRÓW"