Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Aktualności

Szanowny  czytelniku
 
Przekazujemy Ci raport pt. „Leczenie raka wątrobowokomórkowego. Praktyka. Trudności. Nadzieje" – publikację, która powstała z inicjatywy fundacji „Gwiazda Nadziei" we współpracy z Modern Healthcare Institute,
a jej autorami są kluczowi eksperci z dziedziny onkologii, gastroenterologii, hepatologii i systemu ochrony zdrowia w Polsce. Celem raportu jest zaadresowanie od dawna niezaspokojonych potrzeb klinicznych pacjentów zmagających się z rakiem wątrobowokomórkowym,
a także odczarowanie krążących w społeczeństwie mitów nt. tej choroby.
 
Niniejszy raport opisuje epidemiologię, profilaktykę, przyczyny powstawania i czynniki ryzyka HCC, a także jego diagnostykę, ścieżkę terapeutyczną pacjenta i metody leczenia. Analiza dokonana przez ekspertów – prof. dr. hab. n. med. Macieja Krzakowskiego, prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Zieniewicza, dr. hab. n. med. Ewę Janczewską, dr. n. med. Leszka Kraja i Izabelę Obarską – pokazuje, że sytuacja pacjenta w polskim systemie ochrony zdrowia nie sprzyja wczesnemu rozpoznaniu oraz właściwemu leczeniu raka wątrobowokomórkowego.
 
HCC wykrywane jest najczęściej przypadkowo, w późnym stadium rozwoju. Następnie pacjenci z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym leczeni są w Polsce niezgodnie z aktualnymi europejskimi i światowymi standardami medycznymi, otrzymując mniej skuteczny lek starszej generacji, a część z nich nadal nie ma dostępu do żadnej aktywnej terapii. W minionym roku dokonał się przełom w leczeniu chorych z rakiem wątrobowokomórkowym w stopniu C zaawansowania według skali BCLC, na który czekaliśmy aż 12 lat. W ślad za nim podążyły wytyczne Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO), uwzględniając nową immunoterapię jako standard leczenia w pierwszej linii.
 
Według autorów raportu wskazane byłoby podjęcie pilnych i efektywnych działań na rzecz skuteczniejszego wykrywania chorób wątroby w Polsce, opracowania programu wczesnego wykrywania HCC, a także co jest kluczowe z perspektywy pacjenta poprawy dostępu polskich chorych do nowoczesnych, bardziej efektywnych terapii onkologicznych. Duża część pacjentów z HCC przez dziesiątki lat żyła w nieświadomości zakażenia wywołującymi raka wątrobowokomórkowego wirusami HBV lub HCV. Do większości tych zakażeń doszło w wyniku drobnych zabiegów medycznych w placówkach medycznych lub podczas oddawania krwi.
Image
Wierzymy, że wnioski zawarte w załączonym raporcie pt. „Leczenie raka wątrobowokomórkowego. Praktyka. Trudności. Nadzieje" skłonią decydentów do analizy sytuacji chorych na HCC i podjęcia niezwłocznych działań na rzecz jej poprawy. Pacjenci z rakiem wątrobowokomórkowym zasługują na taką samą opiekę
i troskę ze strony sytemu jak pozostali pacjenci onkologiczni.
Chodzi przecież o ludzkie życie.
 
Z wyrazami szacunku,
Barbara Pepke
Prezes Fundacji „Gwiazda Nadziei"