Image

„Śląsk wolny od HCV” to kampania skierowana przede wszystkim do społeczności lokalnej zamieszkującej miasta całego Śląska.
Celem kampanii jest budowanie świadomości
na temat grup ryzyka i dróg zakażenia wirusem HCV oraz możliwość diagnostyki, która jest kluczowa w rozpoznaniu aktywnego zakażenia.

Obecnie szacuje się, że w Polsce HCV dotyczy
150 tys.osób, z czego aż 86%2 nie jest tego świadoma. Na samym Śląsku, w 2019 roku, zakażenie potwierdzono u 3593 osób, natomiast podczas pandemii, wykryto zaledwie 929 zakażenia4 w całym kraju. Oznacza to, że klika tysięcy osób żyje z wirusem HCV nie wiedząc o tym, będąc tym samym nieświadomym źródłem zakażenia dla innych.

Badania anty- HCV nie może zlecić lekarz POZ-u ani lekarz rodzinny, gdyż nie znalazło się ono w koszyku świadczeń. Dlatego warto skorzystać z bezpłatnych badań organizowanych w ramach kampanii „Śląsk wolny od HCV” i przekonać się czy jest się „wolnym” od wirusa. Badania dedykowane są osobom pełnoletnim i można je wykonać
w Laboratoriach ALAB.
Akcja jest kontynuowana w 2022 roku.

Kampania „Śląsk wolny od HCV” realizowana jest pod Patronatem Honorowym Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Patronat Honorowy nad kampanią objął także Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz Prezydenci miast: Bielsko-Białej, Częstochowy, Gliwic, Katowic, Raciborza, Rybnika, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Wodzisławia Śląskiego, Żor
i Zabrza, Burmistrzowie: Czeladzi, Myszkowa, Sławkowa oraz Wójtowie Gorzyc i Gminy Poraj.

PATRONI HONOROWI:
Image


Organizatorem kampanii jest Fundacja Gwiazda Nadziei przy wsparciu Koalicji Hepatologicznej.


1. Halota W, Flisiak R, Juszczyk J, et al. Recommendations of the Polish Group of Experts for HCV for the treatment of hepatitis C in 2020. Clinical and Experimental Hepatology. 2020;6(3):163-169. doi:10.5114/ceh.2020.98606.

2. Projekt KIK/35 Zapobieganie zakażeniom HCV jako przykład zintegrowanych działań w zdrowiu publicznych na rzecz ograniczenia zakażeń krwiopochodnych w Polsce. Red. Wysocki, Zieliński, Gierczyński, Wyd. NIZP-PZH 2017 r.

3. http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2019/Ch_2019.pdf, str. 98

4. http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2020/INF_20_12B.pdfImage