Podczas trzynastej edycji Forum Rynku Zdrowia, w trakcie sesji tematycznej poświęconej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce, odbyła się dyskusja, w której poruszono temat dostępu do leczenia WZW C.

Lawinowe skracanie się kolejek do terapii bezinterferonowej został przedstawiony jako przykład pozytywnego zjawiska likwidacji kolejek oczekiwania do świadczeń medycznych w Polsce. Było to możliwe dzięki znacznemu zwiększeniu finansowania programu leczenia WZW C z budżetu NFZ oraz spadkowi cen terapii. Szacuje się, ze liczba przeleczonych osób z wirusa HCV w Polsce w 2017 r. przekroczy 12 000. W takim tempie, w pierwszym półroczu 2018 r. kolejki do terapii WZW C znikną w całym kraju. Wszyscy pacjenci będą leczeni na bieżąco.

Problemem są nadal kolejki oczekiwania do poradni, na pierwsze konsultacje. Sytuacja z dostępem do świadczeń jest gorsza w tych województwach, w których istnieje tylko jeden lub dwa ośrodki leczenia WZW C. Ma na to wpływ również zbyt mała liczba specjalistów leczenia chorób zakaźnych.

Mamy nadzieję, że dzięki naszym interwencjom z czasem i ten problem zniknie.

XIII FORUM RYNKU ZDROWIA - pobierz artykuł