Aktualności

Ruszyła kolejna edycja programu edukacyjnego "Podstępne WZW" w województwie śląskim, opolskim i świętokrzyskim. Szkoły z województwa opolskiego i świętokrzyskiego przystąpiły do programu po raz pierwszy. Dla szkół z województwa śląskiego, będzie to już czwarta edycja tego programu.
W roku szkolnym 2014/2015 organizatorami programu są Gwiazda Nadziei, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, uświadomienie ryzyka zakażenia wirusami HBV i HCV oraz zagrożeń wynikających z zakażenia, wpojenie zasad profilaktyki w tym zakresie oraz pobudzenie do refleksji nad akceptacją osób już zakażonych.
Warsztaty dla nauczycieli i koordynatorów programu odbyły się w Katowicach, Częstochowie,  Rybniku, Bielsku Białej, Gliwicach, Kielcach i Prudniku
Program edukacyjny "Podstępne WZW" z roku na rok realizuje coraz większa liczba szkół.

W roku szkolnym 2004/2015 programem zostanie objętych prawie że  36 000 uczniów z 380 szkół.

Partnerzy programu:10
10
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
woj. śląskie (Katowice, Częstochowa, Rybnik, Bielsko-Biała, Gliwice)15
15
11
11
12
12
13
13
14
14
sala konferencyjna Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach19
19
16
16
17
17
18
18
woj. opolskie – Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej