Gwiazda Nadziei otrzymała informacje o toczących się badaniach klinicznych nowych terapii w leczeniu marskości i nowotworu wątroby.

Poniżej prezentujemy źródła gdzie można znaleźć informacje na ten temat wraz z adresami placówek w Polsce, które prowadzą te badania. Postaraliśmy się o przetłumaczenie najważniejszych informacji na język polski.

W przypadku zainteresowania udziałem w badaniu klinicznym zachęcamy do kontaktu z placówką prowadzącą dany projekt.
Decyzja o udziale w badaniu klinicznym powinna być świadomą zgodą pacjenta, skonsultowaną z jego lekarzem prowadzącym.
Jesteśmy zdania, że eksperymenty medyczne nie powinny znajdować się wśród alternatywnych form leczenia, jednakże zdajemy sobie sprawę z tego, że dla niektórych chorych jest to jedyna szans na jakąkolwiek terapię, bądź terapię nowoczesną technologią.

Gwiazda Nadziei nie ustaje w działaniach aby nowoczesne terapie w leczeniu chorób wątroby stały się w Polsce standardem.
Image

A Study of Nivolumab in Combination With Ipilimumab in Participants With Advanced Hepatocellular Carcinoma (CheckMate 9DW)

Image

A Study of Nivolumab and Ipilimumab in Combination With Transarterial ChemoEmbolization (TACE) in Participants With Intermediate Stage Liver Cancer (CheckMate 74W)

Image

Study to Evaluate the Efficacy and Safety of CC-90001 in Participants With Non-alcoholic Steatohepatitis (NASH) and Liver Fibrosis