MISJA I WIZJA

  • Zwiększenie świadomości publicznej, rodziców oraz środowiska lekarskiego. Empatia i zrozumienie dla chorych, wsparcie poprzez łączenie się rodzin dotkniętych PFIC i stworzenie społeczności celem budowania zrozumienia i empatii.
  • Identyfikacja potrzeb rodzin z PFIC w Polsce
  • Zapewnienie materiałów dydaktycznych i informacyjnych dotyczących choroby, w placówkach medycznych zajmujących się chorobami wątroby i szpitalach specjalistycznych, mające na celu postawienie wczesnej diagnozy